Tjänster

De flesta konstruktioner går nu mer att göra helt utan metall så som kronor, broar, individuella distanser och implantatbroar. Vid dessa behandlingar har vi valt att arbeta med sortiment från Nobel Biocare™ och Denzir® som bl.a. tillverkar dessa produkter i Zirkoniumoxid.
För de mest estetiska fallen (t.ex. fronten) utför vi mestadels behandlingar med tunna porslinsfasader vid dessa fall har vi valt att arbeta med Ivoclar Empress Esthetic® och Nobel Biocare Nobel Rondo® Porslin.

 

Material

Vi har valt att enbart arbeta med helkeramiska (metallfria) material. Helkeramer är det mest estetiskt tilltalande och vävnadsvänligaste materialet på marknaden (tillsammans med titan).


 


Nobel Biocare™ zirkoniumhättor.


Jämförelse mellan krona i helkeramik och en krona i metallkeramik.

Johanna Muntané  |  Strindbergsgatan 30  |  115 31 Stockholm  |  Telefon: 08-6601710  |  Mobil: 073-9161841  |  info@stockholmdentalart.se