Tandläkare

Digital kommunikation: Kommunicera gärna med oss med hjälp av digitala fotografier och röntgenbilder och rådfråga oss om behandlingsterapier, preparationer och färgval via e-post,
C-takt link eller minneskort.

Färgtagning hos tandläkaren:
 Då vi inte har möjlighet att träffa patienten rekommenderar vi att Vitapan 3-D MASTER färgskalan används den kan även kompletteras med en bleachskala.
Vid framställning av fasader är det viktigt att färg tas på den preparerade tanden, vi rekommenderar då att Natural Die Material/Stumpfärgskala från Ivoclar® används.

Diagnostisk wax up:
En diagnostisk wax up är överlägset det bästa sättet att förhandsvisa för patienten hur det slutgiltiga resultatet kan komma att se ut innan behandlingen påbörjas. På studiemodell görs en estetisk uppvaxning och på denna pressas olika guide/preparationsskenor som sedan vägleder dig genom processen. Fördelen med detta system är att patienten samt hela tandvårdsteamet vet hur behandlingen kommer att utfalla. Denna procedur genomför vi framför allt vid framställning av fasader och betthöjningar.

Exempel på diagnostisk wax up före och efter. Patienten har möjlighet att tycka till innan någon behandling påbörjas.

Val av index:
Ett korrekt framtaget index är det viktigaste för att få en väl fungerande ocklusion. Vaxindex fungerar bra om de blir ordentligt tillskurna och provade en andra gång. Vi rekommenderar även att någon typ av stickbite används för att horisontalplanet skall bli korrekt. Fråga gärna om olika metoder.

Preparationsguide

Empress Esthetic®

Procera®/Denzir®

  

Preparation Empress Esthetic® fasad
Vid preparation av skalfasad kom ihåg följande:
Facial tjocklek skall vara minst 0,5 mm. Försök att avverka jämntjockt. Tag av 1,0-1,5 mm incisalt. Avsluta med en chamfer cervikalt och approximalt. Preparera inte ner lingualt utan kapa endast skäret, alternativt gå ända ned till cingulum, för att uppnå optimal hållfasthet. De största krafterna på en incisiv ligger mitt på lingualytan undvik därför att lägga gränsen i detta område.

Anterior krona:
Incisiver: 1,5-2,0mm reduktion incisalt
1,0mm skuldra
1,5mm facialt
1,5mm lingualt
undvik skarpa inre vinklar

Posterior krona:
Molarer: 2,0 mm reduktion ocklusalt
1,0-1,5 mm skuldra eller chamfer
1,5 mm runt om på alla ytor

Preparera med skuldra/chamfer runt om hela tanden med vinkeln 90 grader och mjuk övergång mot den axiala väggen. Kontrollera att det inte finns några underskär.

 

Inlägg: 2,0mm reduktion ocklusalt vid onlay.
10-15 graders divergens på de axiala väggarna
rundade inre vinklar
90 graders skuldra cervikalt approximalt

 

Preparera som för konventionell inläggsteknik med lätt rundade inre vinklar. Använd en kort, svagt konande Brasseler 845KR-025 diamant så att väggarna divergerar ca 15º ut mot ocklusalytan. Ocklusalt bör minst 2,0 mm tas av och på djupet 1,5 mm i facio-lingual riktning. OBS! kontrollera att det inte blir påbitning på preparationsgränsen.
Den approximala lådan prepareras med 90º skuldra och rundade inre vinklar med en Brasseler 845KR-018. Jämna av preparationen överallt och undvik kantskärningar

Bilder ang. Empress Estethic kommer från IPS Empress® bruksanvisningPreparation av Procera® och Denzir®:

Anterior krona och brostöd:
1,5 - 2,0 mm reduktion incisalt
0,7-1,0 mm skuldra, bewell eller chamfer
runt om
1,5 mm reduktion facialt
 1,5 mm reduktion lingualt

 

Preparera 1,0 mm skuldra (90º vinkel och mjuk övergång mot axiala väggen) runt om med en diamant, använd Brasseler 6848-016 och 847KR-016. Skuldran fås jämn och slät om en Brasseler 10839-016 diamant används som bara skär med toppen. Lingualt tas 1,0 mm av med korta, tjocka diamantspetsar, använd Brasseler 6368-023. Följ tandens kontur.
Incisalt bör man ta av 2,0 mm tas av och runda av toppen.

Posterior® krona:
1,5-2,0 mm reduktion ocklusalt
 minst 0,7mm chamfer eller bewell runt om 1,0-1-5 mm buckal skuldra vid skulderporslin 1,5mm runt om på alla övriga ytor  I undantags fall går det att göra Denzir på sliceprep.

Tanden prepareras med ovanstående preparation runt om, med mjuk övergång mot axiala väggen. Använd diamant, t.ex. Brasseler 847KR-016. Preparera de axiala väggarna konvergerande 10-15º mot längsaxeln med en konisk cylindrisk diamant, Brasseler 847KR-016. Skuldran fås jämn och slät då Brasseler 10839-016 diamant  som bara skär med toppen används.
Kontrollera att det inte finns några underskär. Reducera ocklusalytan med 2mm med bibehållen kusplutning med en Brasseller 6847K-018 diamant. Alla övergångar rundas av så att preparationen blir jämn och slät med en Brasseler 847KR-016.

   

Posterior® krona och bro:
1,5 mm reduktion ocklusalt för singelkronor
 2,0 mm reduktion för broar
minst 0,5 mm chamfer eller bewell runt om 1,0-1-5 mm buckal skuldra vid skulderporslin
1,5 mm runt om på alla övriga ytor
kontrollera parallelliteten stöd emellan

Tanden prepareras enligt ovanstående preparation runt om,
med mjuk övergång mot den axiala väggen. Använd diamant, t.ex. Brasseler 847KR-016. Preparera de axiala väggarna konvergerande 10-15º mot längsaxeln med en konisk cylindrisk diamant, Brasseler 847KR-016. Skuldran fås jämn och slät då Brasseler 10839-016 diamant som bara skär med toppen används.
Kontrollera att det inte finns några underskär någonstans. Ocklusalytan reduceras 2,0 mm med bibehållen kusplutning med en Brasseller 6847K-018 diamant. Alla övergångar rundas av så att preparationen blir jämn och slät med en Brasseler 847KR-016.

Nobel Biocare™ har även kommit ut med ett fullständigt preparationskit för Procera®: Procera preparation kit #32717.

 

Bilder ang. Procena/Denzir kommer från Procera® preparationsguide

 

 

 

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringen innebär att vi har full spårbarhet på alla material som ingår i de arbeten som utförs på Dental Art Stockholm. En tandteknisk produkt är en specialanpassad medicinteknisk produkt. För säkerheten hos medicintekniska produkter gäller från och med 1 januari 1995 EG-direktivet om medicintekniska produkter (93/42/EEG). Läkemedelsverket har överfört direktivet till föreskrifter och allmänna råd om Medicintekniska produkter (LVFS 2003:11).

 

Johanna Muntané  |  Strindbergsgatan 30  |  115 31 Stockholm  |  Telefon: 08-6601710  |  Mobil: 073-9161841  |  info@stockholmdentalart.se