Patient

Vad är kosmetisk/estetisk tandvård?
Termen ”kosmetisk tandvård” har kommit att gälla tandvård som hjälper dig att se bättre ut och må bättre. Det kan tillexempel handla om gles/snedställda, nedslitna eller missfärgade tänder som du som patient vill förändra för att uppnå ett vackert leende. Dessa behandlingar görs också för att återfå funktion som har gått förlorad genom t.ex. långvarig tandgnissling. En kosmetisk/estetisk åtgärd kan med andra ord betyda oerhört mycket för dig, din självkänsla och det sociala livet.

Konsultation:
Om du har funderingar över vad vi kan göra för att hjälpa dig att bli nöjd med ditt leende så kan du boka tid hos oss för konsultation. Under konsultationen sitter vi i lugn och ro och pratar igenom dina frågor och funderingar om vad som kan göras och kommer gemensamt fram till lämplig åtgärd. Vi fotograferar dig och kontaktar din tandläkare. Vid estetiska åtgärder rekommenderar vi alltid att en diagnostik wax-up framställs. Om du inte har någon tandläkare som är specialiserad inom detta område så kan vi rekommendera en lämplig då våra samarbetspartners är mycket skickliga.

Färgtagning:
Färgtagningen är en viktig procedur där vi träffar dig för att kunna bilda oss en uppfattning om vad du har för förväntningar och önskemål om det slutgiltiga resultatet på dina nya tänder och för att vi ska kunna uppnå ett så naturligt resultat som möjligt. Dina tänder fotograferas och en grundlig färgtagning genomförs.

Diagnostisk wax up:
En diagnostisk wax up är överlägset det bästa sättet att förhandsvisa dig som patient hur det slutgiltiga resultatet kan komma att se ut innan behandlingen påbörjas. På studiemodell (modell i gips som är en kopia av hur dina tänder ser ut) görs en estetisk uppvaxning (modellering i vax) vilken visar hur dina tänder kommer att se ut då du är färdigbehandlad. Fördelen med detta system är att du samt hela tandvårdsteamet vet hur behandlingen kommer att utfalla. Denna procedur genomför vi framför allt vid framställning av fasader och betthöjningar.

Exempel på diagnostisk wax up före och efter. Patienten har möjlighet att tycka till om innan någon behandling påbörjas.

Vanliga frågor

Vad kostar det?
Priset beror på vilken åtgärd som vi kommer fram till att du bör göra och om eventuell förbehandling måste utföras.  Ett kostnadsförslag lämnas till dig innan påbörjad behandling.

Gör det ont?
Det är individuellt beroende på vilken status dina tänder är i och om tänderna är känsliga i övrigt. Behandlingen sker under bedövning. Viss ömhet i tandkött och lättare ilning i tänderna kan förekomma men detta lägger sig vanligtvis snabbt.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringen innebär att vi har full spårbarhet på alla material som ingår i de arbeten som utförs på Dental Art Stockholm. En tandteknisk produkt är en specialanpassad medicinteknisk produkt. För säkerheten hos medicintekniska produkter gäller från och med 1 januari 1995 EG-direktivet om medicintekniska produkter (93/42/EEG). Läkemedelsverket har överfört direktivet till föreskrifter och allmänna råd om Medicintekniska produkter (LVFS 2003:11).

 

 

  

 

 

Johanna Muntané  |  Strindbergsgatan 30  |  115 31 Stockholm  |  Telefon: 08-6601710  |  Mobil: 073-9161841  |  info@stockholmdentalart.se