Kontakt

Johanna Muntané
Telefon: 08-6601710
Mobil: 073-9161841
E-post: info@stockholmdentalart.se

Besöksadress:
Strindbergsgatan 30
115 31 Stockholm - Karta


Meriter: Styrelseuppdrag i styrelse DR östra
Medlemskap: AACD och SACD

Juridisk information:
All information som tillhandahålls av Dental Art Stockholm på den här webbplatsen görs tillgänglig för att alla som är intresserade ska ha tillgång till den. Dental Art Stockholm publicerar bara information som anses vara tillförlitlig, men fel på grund av den mänskliga faktorn eller tekniska problem kan alltid uppstå, liksom fördröjd publicering eller uppdatering av informationen. Därför utfärdar Dental Art Stockholm inga garantier vad gäller korrekthet, fullständighet, lämplighet, aktualitet eller ordning i informationen.


 

Johanna Muntané  |  Strindbergsgatan 30  |  115 31 Stockholm  |  Telefon: 08-6601710  |  Mobil: 073-9161841  |  info@stockholmdentalart.se