Välkommen till Dental Art Stockholm

Dental Art Stockholm är specialiserat på estetisk och kosmetisk tandvård. Vi utför tandtekniska restaurationer i helkeramik där enbart väldokumenterade och renommerade moderna material används. Detta för att vi skall vara säkra på att högsta möjliga kvalitet alltid skall erhållas. Vår höga ambition gör dock att vi ständigt ser över och utvärderar nya material och tekniker som kommer ut på marknaden för att hålla oss ajour och aldrig stanna upp i vår utveckling. Vidareutbildning är a och o därför är vi aktiva i både American och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (AACD och SACD).

Dental Art Stockholm samarbetar med tandläkare lokalt och globalt.

Dental Art Stockholm ägs och drivs av mig Johanna Muntané.
Jag är utbildad tandtekniker vid Umeå universitet. Efter min examen 1999 kompletterade jag minutbildning med ett extra år och specialiserade mig inom helkeramer.

 

Min vision är att bli ett team med tandläkaren. Där vi finns till för varandra och våra patienter. Tillsammans och genom god kommunikation kan vi göra underverk och få många människor att våga börja le och leva igen.


 

Johanna Muntané  |  Strindbergsgatan 30  |  115 31 Stockholm  |  Telefon: 08-6601710  |  Mobil: 073-9161841  |  info@stockholmdentalart.se